Date: 26/2/2020 | Promotion: All Japan Pro Wrestling | Event: Growin’ Up Vol. 24 | Venue: Shin-kiba 1st RING, Tokyo, Japan

Match Results…

Hokuto Omori & Rising HAYATO def. Dan Tamura & Daiki Wakamatsu

Hikaru Sato & Natsu Sumire def. Black Menso-re & Pink Menso-re

Three-Way match
Yuma Aoyagi def. Izanagi & JR Kratos

Koji Iwamoto & Fuminori Abe def. Takao Omori & Chikara

Jake Lee & Ayato Yoshida def. Zeus & UTAMARO by disqualification

Six Man Tag Team match
Kento Miyahara, Yoshitatsu & Francesco Akira def. Suwama, Shuji Ishikawa & Yusuke Okada