Date: 24/2/2020 | Promotion: Tokyo Joshi Pro | Event: 2020 Winter: Wonderful Harmony | Venue: Seijo Hall, Tokyo, Japan

Match Results…

Shoko Nakajima def. Suzume

Three-Way match
Nodoka Tenma def. Haruna Neko & Yuna Manase

Yuki Kamifuku & Mina Shirakawa def. MIZUKI & Sena Shiori

Miyu Yamashita def. Pom Harajuku

Maki Ito & Raku def. Rika Tatsumi & Mahiro Kiryu

Super Ultra Quiz match
Natsumi Maki def. Hyper Misao

Special match
Hikari Noa & Yuki Aino def. Miu Watanabe & Mirai Maiumi