Date: 24/2/2020 | Promotion: Dramatic Dream Team | Event: Isn’t it Dramatic 2020 | Venue: East Sports Center #2, Nagoya, Aichi, Japan

Match Results…

Hiroshi Yamato def. Keigo Nakamura

DAMNATION (Soma Takao & Mad Pauly) def. Kazuki Hirata & Yukio Naya

Three-Way match
DAMNATION (Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo) def. Eruption (Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi) & Yuki Ino & Mizuki Watase

Saki Akai Trial Series Match #4
Saki Akai def. Miranda Gordy

Six Man Tag Team match
HARASHIMA, Toru Owashi & Makoto Oishi def. Kengo Takai, Intelligence Sensational Grand Passion Mask #4 & Hiroaki Ura

Six Man Tag Team match
Chris Brookes, Masahiro Takanashi & MAO def. ALLOUT (Konosuke Takeshita, Akito & Shunma Katsumata)

KO-D Tag Team Championship match
Champion, Nautilus (Yuki Ueno & Naomi Yoshimura) def. Danshoku Dino & Super Sasadango Machine