Date: 18/2/2020 | Promotion: All Japan Pro Wrestling | Event: Excite Series 2020 | Venue: Jibasan Kurume, Kurume, Fukuoka, Japan

Match Results…

Dan Tamura & Yusuke Okada def. Hokuto Omori & Rising HAYATO

Black Menso-re & Takao Omori def. Jun Akiyama & Tsugutaka Sato

Yuma Aoyagi def. JR Kratos

Shigehiro Irie & UTAMARO def. Akira Francesco & AJPW World Tag Team Champion, Shuji Ishikawa

Triple Crown Champion, Kento Miyahara & GAORA TV Champion, Yoshitatsu def. Hikaru Sato & AJPW World Tag Team Champion, Suwama

Six Man Tag Team match
JIN (Ayato Yoshida, All Asia Tag Team Champions, Jake Lee & Koji Iwamoto) def. Izanagi, Lucas Steel & Zeus