Date: 1/2/2020 | Promotion: Tokyo Joshi Pro | Event: Tokyo Joshi 2020 Winter: Wonderful Harmony | Venue: Itabashi Green Hall, Tokyo, Japan

Match Results…

Haruna Neko & Mahiro Kiryu def. Hikari Noa & Sena Shiori

Three-Way match
Princess Tag Team Champion, Rika Tatsumi def. Suzume & Yuki Kamifuku

Natsumi Maki def. Pom Harajuku

Maki Ito def. Raku

Miyu Yamashita & Yuna Manase def. Mirai Maiumi & Princess Tag Team Champion, Miu Watanabe

Death Mask Of Oni match
Shoko Nakajima def. Akemi Daredasore

Six Woman Tag Team match
BAKURETSU Sisters (Nodoka Tenma & Yuki Aino) & Lana Austin def. Magical Sugar Rabbits (Mizuki & Princess Of Princess Champion, Yuka Sakazaki) & Mina Shirakawa