Date: 13/1/2020 | Promotion: All Japan Pro Wrestling | Event: New Year Wars 2020: Night 5 | Venue: Shoyo Plaza, Murayama, Yamagata, Japan

Match Results…

Three-Way match
Koji Iwamoto def. Atsuki Aoyagi & UTAMARO

Jun Akiyama & Zeus def. Takao Omori & Black Menso-re

Rising HAYATO Trial Series Match #3
Ryoji Sai def. Rising HAYATO

Evolution (Suwama & Hikaru Sato) def. Jake Lee & Dan Tamura

Shigehiro Irie & Izanagi def. Shuji Ishikawa & Yusuke Okada

Six Man Tag Team match
Kento Miyahara, Yoshitatsu & Hokuto Omori def. Yuma Aoyagi, Francesco Akira & Danny Jones