Date: 15/7/2019 | Promotion: Dragon Gate Pro Wrestling | Event: Rainbow Gate 2019: Night 16 | Venue: Yume Dome Ueno, Iga, Mie, Japan

Match Results…

AI & Drastik Boy def. Mochizuki Dojo (Hyo Watanabe & Kota Minoura)

Ryo Saito def. Stalker Ichikawa

Six Man Tag Team match – Mochizuki Dojo (Keisuke Okuda, Masaaki Mochizuki) & Don Fujii def. Natural Vibes (Kzy, Open The Brave Gate Champion, Susumu Yokosuka) & Jimmy

Ben-K & Shun Skywalker def. Tribe Vanguard (Open The Twin Gate Champion, YAMATO & Yosuke Santa Maria)

Eight Man Tag Team match – MaxiMuM (Dragon Kid, Kaito Ishida, Masato Yoshino & Naruki Doi) def. R.E.D. (Big R Shimizu, Eita & Open The Triangle Gate Champions, Takashi Yoshida & Yasushi Kanda)